Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Rada Pedagogiczna

mgr Bożena Słomska - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

mgr Jolanta Widawska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Piorun - edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Sierota - plastyka, zajęcia techniczne, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia
w rodzinie, zajęcia świetlicowe

mgr Jolanta Zagawa - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

mgr Anna Nowak - język polski

mgr Grażyna Krzymińska - wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Kosenda - przyroda, biblioteka, chemia, biologia, geografia

mgr Jan Drązikowski - język angielski

mgr Katarzyna Więcek - edukacja wczesnoszkolna

mgr Dariusz Skulimowski - matematyka, zajęcia komputerowe, opiekun SKO

mgr Kamil Cieślak - wychowanie fizyczne, religia, Opiekun SU

mgr Piotr Słoma - muzyka

mgr Bożena Dudzińska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Kotlarska - fizyka

mgr Marta Kosiorek - religia

mgr Bożena Walisiewicz - doradztwo zawodowe

mgr E. Bura - język niemiecki