Rada Pedagogiczna

mgr Jolanta Zagawa - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

mgr Jolanta Widawska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Piorun - edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Materek - edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Sierota - plastyka, zajęcia techniczne, historia i społeczeństwo, wychowanie do życia
w rodzinie, zajęcia świetlicowe

mgr Agnieszka Szymanik - Kosiorek - język polski, świetlica

mgr Anna Nowak - język polski

mgr Grażyna Krzymińska - wychowanie przedszkolne

mgr Agnieszka Kosenda - przyroda, biblioteka, chemia, biologia, geografia

mgr Jan Drązikowski - język angielski

mgr Katarzyna Więcek - edukacja wczesnoszkolna

mgr  - matematyka, zajęcia komputerowe, opiekun SKO, terapia pedagogiczna

mgr Kamil Cieślak - wychowanie fizyczne, religia, Opiekun SU

mgr Piotr Słoma - muzyka

mgr Bożena Dudzińska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Kotlarska - fizyka

mgr Marta Kosiorek - religia, matematyka

mgr Bożena Walisiewicz - doradztwo zawodowe

mgr E. Nosal - język niemiecki

mgr Agniesza Socha - język angielski

mgr Urszula Bachan - logopeda

mgr Bożena Walisiewicz - doradztwo zawodowe