Oferta zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych przez nauczycieli w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

w roku szkolnym 2018/2019.

Imię i nazwisko

Nazwa zajęć

Jolanta Sierota

Koło plastyczne kl. IV

Jolanta Piorun

„W krainie ortografii” – innowacja pedagogiczna w kl. III

Jolanta Widawska

„Cztery pory roku” – innowacja pedagogiczna w kl. I

Monika Materek

„W szachowym królestwie”- innowacja pedagogiczna w kl. II

Agnieszka Kosenda

Zajęcia wyrównawcze z przyrody w kl. VI

Anna Nowak

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  z  j. polskiego w  kl. VII

Kamil Cieślak

Szkolne Koło Sportowe kl. VI-VIII

Jan Drązikowski

Zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze z j. angielskiego w kl. VII

Dariusz Skulimowski

Koło informatyczne w kl. IV i kl. V

Piotr Słoma

Koło muzyczne w kl. IV - VIII

Grażyna Krzymińska

„Świat liter” -  innowacja pedagogiczna dla 5-6 latków

Katarzyna Więcek

Bożena Dudzińska

„Wyruszamy na spotkanie liter” - innowacja pedagogiczna
dla 3-4 latków

Agnieszka Szymanik - Kosiorek

„Zaprzyjaźniamy się z ortografią” - innowacja pedagogiczna
w kl. IV

Marta Kosiorek

Koło matematyczne w kl. IV