Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Dla rodziców

 Szanowni Rodzice wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

Poniżej list Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów:

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Proszę o zapoznanie się z aktualnym statutem szkoły:

Statut Szkoły

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego: 

Wniosek o zwolnienie ucznia z wf

Kalendarz szkolny

2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.

Koniec I semestru – 16 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe – 29 stycznia 2018 r. – 11 lutego 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 29 marca – 3 kwietnia 2017 r.

Zakończenie roku szkolnego – 22 czerwca 2017 r.

 

Ustalone dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 22 grudnia 2017 r.
  2. 2 stycznia 2018 r.
  3. 30 kwietnia 2018 r.
  4. 2 maja 2018 r.
  5. 4 maja 2018 r.
  6. 1 czerwca 2018 r.
  7. 18 czerwca 2018 r.

   

Spotkania z rodzicami:

 

 

21  września 2017 r. - organizacyjne

15 listopada 2017 r. - informacyjne

13 grudnia 2017 r. - informacyjne

17 stycznia 2018 r. – wywiadówka

14 marca 2018 r. – informacyjne

18 kwietnia 2018 r. – wywiadówka

16maja 2018 r. - informacyjne

Terminarz zebrań rady pedagogicznej:

 

31 sierpnia 2017 r. - organizacyjne

14 września 2017 r. - organizacyjne

     listopad 2017 r. – szkoleniowe

16 stycznia 2018 r. – klasyfikacyjne

     marzec 2018 r. – szkoleniowe

     kwiecień 2018 - analityczne

18 czerwca 2018 r. – klasyfikacyjne

25 czerwca 2018 r. - podsumowujące

 

 

Szanowni Rodzice,

Dot. zwrotu kwoty w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego

Informuję, że z dniem 15 lutego 2017 r.  weszły w życie nowe  przepisy dotyczące zwrotu kwoty, której szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego.

Zgodnie z obowiązującym od 15 lutego 2017 r. art. 22ak ust. 3 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. 

Powyższy przepis odnosi się do wszystkich podręczników, zarówno zakupionych ze środków dotacji celowej jaki i tych zapewnianych przez Ministra Edukacji Narodowej do klas I, II i III.

W przypadku podręczników do klasy I, II i III zapewnionych przez Ministra Edukacji Narodowej, kwota zwrotu nie powinna być wyższa niż:

4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Z poważaniem:

Dyrektor szkoły – Bożena Słomska

 

 DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW  

v Nie upokarzaj dziecka: bo ono, tak jak Ty, ma silne poczucie własnej godności.

v Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

v Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru w miarę możliwości jak najczęściej.

v Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je  i wytłumacz się.

v  Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie kiedy popełniasz błędy.

v Nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności  innych osób.

v Nie mów "zrobisz to, bo ja tak chcę" -  jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.

v Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić  "z  góry swego autorytetu".

v Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny. I nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.

v Gdy nie wiesz,  jak postąpić, pomyśl, jak Ty poczułbyś się, będąc dzieckiem .

v Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka .

 

Na podstawie: E. CYZ :Dziecko i jego prawa, ( 1992)

 

Zapraszamy na stronę www.superkid.pl - znajdą tam Państwo ciekawe artykuły i porady.

 Program do nauki tabliczki mnożenia:

Do nauki:    http://Aztekium.pl/Tabliczka/

Do ćwiczenia szybkości: http://Aztekium.pl/Mistrz/

W związku z zagrożeniami z internetu zamieszczamy przydatne informacje dla Państwa.

Plan lekcji 2017/2018 IX

Poradnik

Kompendium

Zapobieganie uzależnieniom

Płatność za uszkodzone podręczniki

{file42592}

Czytajmy dzieciom:

Czytajmy dzieciom


Dyrektor szkoły informuje, iż  rozpoczynamy nabór wniosków o objęcie dożywianiem dzieci   ( uczniów kl. I -VII )

 w roku szkolnym 2017/2018.

Forma dożywiania nie ulega zmianie ( trzy  razy w tygodniu zupa  i dwa razy w tygodniu drugie danie.

Posiłki dostarczane będą przez  firmę Catering 7 Heawen ul. Harcerska 7, 99-100 Skierniewice.

Całkowity koszt posiłku to:

 zupa- 2,70 zł

drugie danie- 4,32 zł 

Posiłki nieodpłatne

Rodziny, których sytuacja finansowa i rodzinna jest trudna, a przy tym dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza kwoty-771,00zł m-nie (netto) mogą ubiegać się o pomoc
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w formie sfinansowania kosztów  dożywiania  dziecka.

Posiłki za odpłatnością

W sytuacji, kiedy dochód wynosi  powyżej  771 zł( netto) na osobę w rodzinie  - do kwoty 1 542 zł (netto) na osobę    w rodzinie dzieci mogą korzystać  z dożywiania za odpłatnością, gdzie dopłata gminy wynosi:

do zupy- 1,35 zł;     do drugiego dania – 2,16 zł

Ponadto istnieje możliwość korzystania z dożywiania za pełną odpłatnością, gdzie rodzic  będzie regulował należność za dożywianie dziecka comiesięcznie  w danej szkole.

Planowany termin uruchomienia dożywiania to 2  października 2017r.   Rodziców zainteresowanych prosimy    o składanie oświadczeń w terminie do dnia 28 września br.

Oświadczenia (wnioski o dofinansowanie dożywiania) dostępne są na stronie szkoły.

Oświadczenie rodzica