Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Program "Mały Mistrz"

Od października  2014 roku w naszej szkole realizowany jest program  „Mały Mistrz”. Jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy, poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej  i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III. Główne cele programu to:

  • promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych,
  • monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów,
  • zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Bloki te to m.in.:Rowerzysta-Turysta,Gimnastyk-Tancerz,Saneczkarz–Narciarz-Łyżwiarz,Piłkarz,Lekkoatleta,Pływak-Wodniak.

Możliwe jest również, żeby nauczyciel realizował program według własnej koncepcji dopasowanej do możliwości szkoły.

 Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I – III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza

Zajęcia sportowe w ramach programu „Mały mistrz” będą realizowane w naszej szkole przez wychowawcę klasy I – p. Jolantę Zagawę we współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego – p. Kamilem Cieślakiem. Na pierwszych zajęciach odbył się test sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory. Składał się on z 6 prób: szybkość, skoczność, siła ramion, siła mięśni brzucha, gibkość, wytrzymałość. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział   w zajęciach sportowych.

Uczniowie klasy I bardzo chętnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego, szczególnie w tych, na których realizowany jest program „Mały mistrz”. Wszyscy uczestnicy programu brali ostatnio  udział w testach sprawności, które w łatwy sposób pozwalają  określić poziom kondycji fizycznej uczniów.

Najpierw wychowawczyni – p. Jolanta Zagawa dokonała  pomiaru wysokości i masy ciała uczniów, po czym pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego-p. Kamila Cieślaka,  przystąpiono do przeprowadzenia testów sprawności fizycznej, czyli specjalnie opracowanych zestawów ćwiczeń ruchowych. W ich skład wchodzą zwisy na drążkubieg wahadłowy i marszobieg. Wyniki testów zostały zamieszczone na stronie internetowej programu „Mały mistrz”.

 

W czasie próby na drążku, wyniki w  klasie były bardzo zróżnicowane od 4 sekund po niemal 16. Niektórzy uczniowie podejmowali drugą próbę.

W biegu wahadłowym najlepszy czas to - 26,31 sekundy uzyskany przez dziewczynkę, a najgorszy - 33,97 s.

Przed nami jeszcze marszobieg!

Marszobieg na 600 metrów to ostatni etap testu sprawności fizycznej dla pierwszaków. Podobnie jak przy poprzednich ćwiczeniach wyniki w klasie były różne. Wszyscy uczniowie dotrwali do końca  i pokonali wyznaczoną trasę. Najszybciej odcinek 600 metrów pokonał Mateusz Rykała w czasie 4 min 18 s oraz Julia Kosiacka – 4 min 27 s. Najsłabszy wynik w klasie to 5 min 45 s.

 

27 listopada uczniowie klasy pierwszej biorący udział w zajęciach sportowych w ramach programu „Mały Mistrz” odbyli egzamin na koszykarza. Młodzi sportowcy mieli do pokonania na czas koszykarski tor przeszkód który zawierał między innymi: przejście z piłką po ławeczce gimnastycznej, podania i chwyty piłki, kozłowanie slalomem, rzuty do celu o różnej wysokości. Uczniowie wcześniej brali udział w zajęciach na których podczas gier i zabaw,  zapoznawali się z podstawowymi elementami mini piłki koszykowej. Egzamin nie sprawił więc uczniom żadnych trudności i wszystkim udało się zdobyć odznakę KOSZYKARZA!:)

MAŁY MISTRZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016 i jesteśmy już w klasie II. Kontynuujemy realizację programu „Mały mistrz”.

Na początku września sprawdziliśmy jak zmieniła się nasza sprawność fizyczna   w porównaniu do ubiegłego roku. Pokonaliśmy próby szybkości, skoczności, gibkości, sprawdziliśmy jak silne są nasze brzuszki i ręce. Wyniki były zadowalające J.

Również we wrześniu mieliśmy okazję przekonać się „na własnej skórze” jak wygląda sprawnościowy tor przeszkód na policjanta. Każdemu z nas udało się go pokonać bez najmniejszych problemów. Nasz kolega Mateusz Rykała wraz z koleżanką Julią Kosiacką wzięli udział w konkursie sprawności i wiedzy o bezpieczeństwie w ramach akcji  - Policyjna Akademia Bezpieczeństwa.

Aktualnie  przygotowujemy się do egzaminu na sprawność hokeisty. Podejmujemy nowe wyzwania i zdobywamy nowe umiejętności, które pozwalają nam bawić się, rozwijać i cieszyć się sportem.

Ze sportowym pozdrowieniem:

Mali Mistrzowie z klasy drugiej

 

Mali Mistrzowie z klasy trzeciej (rok szkolny 2016/2017)

 „Mały Mistrz” to  Ogólnopolski Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Zdrowia i Turystyki oraz Urzędy Marszałkowskie. Ideą programu jest "ciekawa" realizacja lekcji wychowania fizycznego i propagowanie aktywnej postawy.

Jesteśmy już w klasie III i kontynuujemy realizację tego projektu w naszej szkole. Jak zwykle na początku roku szkolnego sprawdziliśmy naszą sprawność fizyczną   w porównaniu do roku ubiegłego. W tym celu uczniowie wzięli udział w teście sprawnościowym – Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory. Test ten pozwolił nam wskazać nasze mocne i słabe strony. Oczywiście tych mocnych było zdecydowanie więcej;)

Pierwszy semestr nowego roku szkolnego to zdobycie sprawności hokeisty i gimnastyka. Mali mistrzowie poznali przepisy gry, nauczyli  się podstawowych umiejętności technicznych, które znakomicie potrafią wykorzystać w grze szkolnej.

Kolejną sprawnością jaką zdobyli młodzi sportowcy to Gimnastyk. Przewroty w przód i w tył, ćwiczenia na drążku i ćwiczenia równoważne to tylko niektóre elementy tej dyscypliny sportowej.

Aktualnie  przygotowujemy się do egzaminu na sprawność koszykarza. Dzieci  bardzo lubią te zajęcia, bo są ciekawe. Uczniowie chętnie wykonują wszystkie ćwiczenia, bardzo aktywnie biorą udział w zabawach, mają dużą  potrzebę ruchu.
Z niecierpliwością oczekują następnych wyzwań, bo każda lekcja to dla nich wielka frajda. Kolejne odznaki do zdobycia przed nami…

Ze sportowym pozdrowieniem:

Mali Mistrzowie z klasy trzeciej