Przedszkole w szkole - projekt unijny

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach realizując projekt o nazwie „Przedszkole w szkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki miała możliwość  zmodernizowania oddziału przedszkolnego. Pozwoliło to poprawić warunki funkcjonowania istniejącego przy szkole oddziału przedszkolnego, a tym samym dostosować je dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt multimedialny oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. Dostosowano też toalety dla małych dzieci oraz zakupiono sprzęt AGD. Dodatkowo środki  unijne zostały spożytkowane na wyposażenie palcówki m.in. w meble i zabawki. Po zrealizowaniu projektu, dzieci mogą spędzać czas w lepszych warunkach, korzystać z nowoczesnych sprzętów oraz zabawek. Wpływa to na lepszą atmosferę oraz wszechstronny rozwój maluchów. Dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską udało się stworzyć równe szanse edukacyjne dla wszystkich przedszkolaków. Baza dydaktyczna harmonijnie łączy naukę z zabawą wspierając prawidłowy rozwój dzieci, a jej wysokie standardy jakościowe i estetyczne oraz przyjazna kolorystyka, sprawiają, że przedszkole i strefy zabaw stają się w pełni bezpiecznymi miejscami dziecięcej aktywności.