Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Kadra

Katarzyna Więcek

Funkcje: Wychowawca

Przedmioty: wychowanie przedszkolne