Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Przedmioty

język polski

Nauczyciel: Anna Nowak

Klasy: VI, IV, V