Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Przedmioty

język angielski

Nauczyciel: Jan Drązikowski

Klasy: IV, VI, V , II, I, III