Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Aktualności

16 grudnia 2017 06:49 | Aktualności

Szkolny konkurs literacki - "Wspomnienia o mojej szkole"

Regulamin Konkursu

1.Organizator: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach

2.Cele konkursu:

- rozbudzenie aktywności twórczej,

- kształtowanie wrażliwości literackiej i estetycznej,

- budowanie pozytywnego wizerunku społeczności szkolnej,

- zebranie informacji  do monografii szkoły.

 

3. Tematyka: praca literacka nawiązująca do historii i osobistych przeżyć związanych
ze szkoła.

4. Forma pracy: dowolna np.:  kartka z pamiętnika, wspomnienia, wiersz.  

5. Kategorie wiekowe:

I kategoria - absolwenci

II kategoria - rodzice

III kategoria -  uczniowie klas V – VII

 

6. Termin i miejsce składania prac:

Konkurs będzie trwał  od 15 grudnia 2017r. do 10.02.2018 r.

Prace należy  złożyć w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach
lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły: spzielkowice@op.pl

7. Zasady konkursu:

- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę,

- prace mogą być napisane komputerowo lub odręcznie, ale czytelnie,

- prace konkursowe należy podpisać: imię i nazwisko (również panieńskie), rok ukończenia   

  szkoły,

- prace pozostają do dyspozycji organizatorów i nie będą odsyłane do autorów,

- zastrzega się prawa do ewentualnej publikacji w przygotowywanej przez szkołę monografii,

- prace zbiorowe nie będą podlegały ocenie.

8. Kryterium oceny prac będzie oryginalny, interesujący sposób przedstawienia tematu. Nadsyłając  pracę  jej autor wyraża  jednocześnie zgodę na  publikacje i przetwarzanie danych osobowych. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w monografii szkoły.

                                                                                

  Zachęcamy do udziału w konkursie:

                                                                                                                                            Organizatorzy    

Przeczytano: 345 razy. Wydrukuj|Do góry