Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Aktualności

29 października 2018 20:45 | Aktualności

Regulamin Szkolnego Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony bohater książkowy”

I. Organizator

      Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach;
      99-400 Łowicz, Zielkowice 145; 
      adres mailowy: spzielkowice@op.pl.

II. Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych.
 3. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej dzieci.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 5. Prezentacja twórczości plastycznej.

III. Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – II.
 2. Na konkurs należy wykonać pracę plastyczną dowolną techniką w formacie A-4  na papierze typu karton/brystol związaną z tematem konkursu.
 3. Prace powinny być opisane. Opis powinien zawierać następujące informacje:  imię i nazwisko autora, wiek, klasa,  imię i nazwisko nauczyciela / opiekuna.
 4. Prace należy wykonać indywidualnie.
 5. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą być plagiatem, kopią lub fragmentem jakiejkolwiek innej pracy. Nie mogą być to także prace, które były publikowane 
  w mediach lub brały udział w innych konkursach.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. 1.      Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30 listopada 2018 roku, do wychowawcy.
 2. 2.      Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 3. 3.      Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska zwycięscy konkursu na stronie internetowej szkoły.

V. Kryteria oceny

      Prace oceniane będą według następujących kryteriów: zgodność z tematem, pomysłowość
      i oryginalność, estetyka pracy, różnorodność wykorzystanych technik plastycznych.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Wyniki konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły.
 2. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni.

VII. Postanowienia końcowe

      Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 
      Osoby przekazujące prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
      Organizatora Konkursu swoich danych osobowych. 
      Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. 
      Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej 
      im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach.
      Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę.
      W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
      Regulamin Konkursu jest dostępny u wychowawców klas I-II.

Przeczytano: 112 razy. Wydrukuj|Do góry