Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Aktualności

15 lutego 2019 16:07 | Aktualności

Dzień otwarty w dn. 1 marca 2019 r.

Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach serdecznie zapraszają przyszłych przedszkolaków i  pierwszoklasistów wraz z Rodzicami na  DZIEŃ OTWARTY 1 marca 2019 r. (piątek)  w godz. 10.00- 12.00.

 W programie:

 - występy artystyczne uczniów,

 - zwiedzanie szkoły, słodki poczęstunek,

 - zajęcia integracyjne dla przyszłych przedszkolaków i  pierwszoklasistów,

 - upominki dla dzieci.

 Uwaga Rodzice! Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie  dzieci   do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą od 18 lutego do 8 marca 2019 r.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NASZYM UCZNIOM ZAPEWNIAMY:

    -   przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa,

     -  wysoki poziom zajęć dydaktycznych  z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia,

     -  opiekę przedszkolną dla dzieci 3-6-letnich,

     -  naukę języka angielskiego od 3 roku życia,

      - naukę języka niemieckiego od klasy VII,

     -  zajęcia logopedyczne,

     -  zajęcia rewalidacyjne,

      - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

     -  pozalekcyjne zajęcia rozwijające,

      - koła zainteresowań,

      - zajęcia wyrównawcze,

      - zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty,

      - realizację innowacji pedagogicznych,

      - dodatkowe zajęcia  Szkolnego Koła Sportowego,

      - realizację ciekawych programów profilaktycznych,

      - możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej (według potrzeb rodziców i uczniów),

     -  indywidualne podejście do ucznia (małe zespoły klasowe),

     -  dodatkowe zajęcia komputerowe w klasie pierwszej,

      - udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim, międzyszkolnym, powiatowym,

      - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

      - wycieczki krajoznawcze i edukacyjne,

      - zielone szkoły, kolonie, zimowiska.

Przeczytano: 95 razy. Wydrukuj|Do góry