Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Aktualności

25 lutego 2019 19:39 | Aktualności

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO - "Dziś uczeń – jutro programista"

REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO

                     "Dziś uczeń – jutro programista"

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich oraz czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych z województwa łódzkiego.

 Cele konkursu

 1. Rozwijanie wśród uczniów uzdolnień i umiejętności informatycznych.
 2. Podnoszenie  kompetencji uczniów z zakresu  programowania.
 3. Aktywizowanie  uczniów do samodzielnej pracy.
 4. Rozwijanie twórczej aktywności.
 5. Podnoszenie świadomości bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci i mediów społecznościowych.
 6. Inspirowanie dzieci do działań kreatywnych.
 7. Promowanie umiejętności prezentowania własnych pomysłów.
 8. Rozwijanie sieci współpracy między szkołami województwa łódzkiego.

 Przebieg konkursu

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

a)      kategoria 1 – uczniowie klas I, II i III szkół podstawowych

b)      kategoria 2 – uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych

W kategorii 1 polecenie konkursowe brzmi:

„Wykonaj w programie Paint, nie używając gotowych elementów (nie kopiując z Internetu, nie używając skanów itp.), plakat pt. >>Bezpiecznie korzystamy z  Internetu<<”.

W kategorii 2 polecenie konkursowe to:

„Jesteś dobrym duszkiem Internetu. Zaprojektuj i wykonaj w programie Scratch grę, w której jako główny bohater walczysz z zagrożeniami sieci i ratujesz jej użytkowników przed czyhających na nich złem.”

Przy czym dozwolone jest ujęcie tematu w odniesieniu nie tylko do komputera, ale każdego urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci. Ważne jest ciekawe i innowacyjne podejście do tematu. Grafika może pochodzić jedynie z galerii Scratch lub może być wykonana samodzielnie; zabronione jest kopiowanie jej z Internetu.

 1. Prace w obydwu kategoriach powinny być wykonane indywidualnie i bez pomocy opiekunów. Muszą to być samodzielne prace uczniów.
 2. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace w każdej kategorii.
 3. Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia z danymi ucznia i opiekuna
  (załącznik).

 

Przeczytano: 86 razy. Wydrukuj|Do góry