Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Rada Pedagogiczna

mgr Jolanta Zagawa - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Zielkowicach, edukacja wczesnoszkolna, informatyka

mgr Grażyna Krzymińska - młodszy oddział przedszkolny

mgr Bożena Dudzińska - starszy oddział przedszkolny, edukacja dla bezpieczeństwa

       Katarzyna Karnowska - młodszy oddział przedszkolny

mgr Jolanta Widawska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Mądraczyk - edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Materek - edukacja wczesnoszkolna

mgr Karolina Krzewik-Zielent - język  polski, biblioteka, zajęcia świetlicowe 

mgr Jan Drązikowski - język angielski

mgr Jolanta Sierota - historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne, plastyka, wychowanie do życia w rodzinie                              

mgr Anna Nowak - język polski, zajęcia świetlicowe

mgr Agnieszka Kosenda - pedagog szkolny , przyroda, biologia, geografia, biblioteka

mgr Mariola Koper - matematyka, informatyka

mgr Kamil Cieślak - wychowanie fizyczne, religia

mgr Marta Kosiorek - matematyka, religia

mgr Piotr Słoma - muzyka

mgr Elżbieta Kotlarska - fizyka, chemia

mgr Elżbieta Nosal - język niemiecki

mgr Monika Błaszczyk - język angielski, zajęcia świetlicowe

mgr Karolina Wieteska - logopeda

mgr Bożena Walisiewicz - doradztwo zawodowe