Cały cel nauki polega na świadomym zdobyciu tego, co młodość otrzymuje darmo.

Projekt edukacyjny: "Umiem, wiem, rozumiem"

Projekt edukacyjny „Umiem, wiem, rozumiem.”

   W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła realizuje nowy projekt edukacyjny współfinansowany z EFS pt; „Umiem, wiem, rozumiem".

Zajęcia realizowane w ramach tego projektu przeznaczone są zarówno dla uczniów zdolnych jak i tych, którzy z różnych przyczyn mają trudności w nauce. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce.  Na zajęcia uczęszczają uczniowie zakwalifikowani przez nauczycieli w drodze obserwacji, diagnozy i wyników nauczania. Odbywają się one  w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

    Dzięki realizacji tego projektu szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych: tablice interaktywne, laptopy, dodatkowe akcesoria do  pracowni informatycznej, a także bogate wyposażenie sali przyrodniczej.

   W ramach projektu są realizowane następujące zajęcia:

  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. I-III
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla kl. IV-VI
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych dla kl. IV-VI
  • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu (zajęcia wyrównawcze) w kl. IV-VI
  • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów kl. II-III
  • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów kl. IV-VI
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla kl. IV-VI
  • Wsparcie uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły w kl. I

  Realizacja tych zajęć umożliwia uczniom poszerzanie własnych zainteresowań i pozwala na eliminowanie braków w nauce, przyczyniając się do uzyskiwania przez nich sukcesów na miarę ich możliwości.