Dla uczniów


Poniżej zamieszczamy arkusze egzaminacyjne z roku ubiegłego z następujących przedmiotów:  język polski, język angielski i matematyka do pobrania i rozwiązania:

  Język polski

    Zasady oceniania z języka polskiego

  Język angielski

    Zasady oceniania z języka angielskiego

  Matematyka

    Zasady oceniania z matematyki

  Język polski 1

  Matematyka 1

-   Język angielski 1

 

- Program do nauki tabliczki mnożenia:

Do nauki:    http://Aztekium.pl/Tabliczka/

Do ćwiczenia szybkości: http://Aztekium.pl/Mistrz/