Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2019/20 w naszej szkole realizowane są następujące innowacje

i programy własne:

1. „Wyruszamy na spotkanie liter” -  oddziały przedszkolne - Bożena Dudzińska i Katarzyna Więcek

2. „W krainie robotów” - kl. I - Jolanta Piorun

3. „Wędrówki przez cztery pory roku” - kl. II - Jolanta Widawska

4.   Innowacja artystyczno-rozwijająca z języka angielskiego kl. II - Agnieszka Socha

5. „W szachowym królestwie” - kl. III - Monika Materek

6. „Muzyka, taniec,  zabawa - różnorodne metody wspierania rozwoju dzieci  kl. I-III

     - Karolina Krzewik-Zielent

7. „Radosny świat ortografii” - kl. IV - Anna Nowak

8. „Matematyczne podchody” - kl. IV - Marta Kosiorek

9. „Nasze zdrowie w naszych rękach”- kl. IV – VIII - Agnieszka Kosenda

10 .„Śladami naszych przodków- nasi przodkowie i ja” -  kl. VI - Jolanta Sierota