Kadra

Grażyna Krzymińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: wychowanie przedszkolne