Kółko artystyczne

 

Edukacja plastyczna odgrywa ważną rolę w procesie harmonijnego rozwijania osobowości uczniów. Ma ona na celu kształtowanie kultury estetycznej i pobudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata oraz rozwijanie postawy twórczej poprzez działalność plastyczną i pobudzanie procesów percepcji.

Wypowiadanie się w formie plastycznej daje dziecku dużo radości i zadowolenia. Pozwala dostrzegać, rozumieć i przeżywać wartości wizualne otaczającego świata.

          Celem programu jest przygotowanie dziecka do regularnego i przemyślanego kontaktu z dziełami sztuki, z wybranymi przedmiotami oraz fragmentami natury pobudzającymi ekspresję plastyczną uczniów. 

         Zajęcia mają wyzwolić w dzieciach autentyczną radość tworzenia na skutek poznawania różnorodnych technik plastycznych, częstej zmiany materiałów oraz zróżnicowanych metod, form i środków nauczania. Poprzez obcowanie z wytworami kultury i sztuki pragnę rozbudzić w moich uczniach chęć poznawania coraz to nowych technik. Dzieci w tym wieku cechuje aktywność poznawcza, duże zaangażowanie emocjonalne, dlatego ta tematyka poprzez różnorodna działalność praktyczną będzie łączyć wiedzę i umiejętności- umożliwiając dzieciom rozwijać się w tej dziedzinie.

Zajęcia prowadzone są dla uczniów kl. IV – V, w dwóch grupach sześcioosobowych. Z każdą grupą spotykamy się, co dwa tygodnie w środy, w godz. 13.30 – 14.10.

W trakcie roku szkolnego zaplanowałam dwie wycieczki:

 • zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie.

 Tematyka zajęć w pierwszym kwartale 2015 r. była następująca:

 • Arabeskowe motywy roślinne. Wykonanie pracy plastycznej o charakterze ornamentu za pomocą stalówki redisówki.

 • W pajęczej sieci. Wykonanie pracy plastycznej za pomocą piórka i tuszu.

 • Rysowanie z pomysłem – techniki mieszane. Rysowanie wieloma przyborami do rysowania z wykorzystaniem możliwości różnego wyrazu każdego z nich.

 • Linia natchnienia – linia, jako impuls do twórczego działania.

 • Plama natchnienia – plama, jako forma inspirująca powstanie pracy plastycznej.

         W styczniu przygotowano wystawę prac dzieci, którą obejrzeli uczniowie  i rodzice. Uczestnicy zajęć przygotowali prace na konkurs plastyczny Stowarzyszenia Łowicka Grupa Rybacka (ogłoszenie wyników w kwietniu).


 

W okresie od 04.03.20145 r. do 03.06.2015 r. doskonaliliśmy poznane techniki plastyczne.

 1. Rysowaliśmy redisówką, tworzyliśmy układy o charakterze ornamentu.
 2. Doskonaliliśmy techniki rysowania piórkiem, bez wstępnego szkicu. Komponowanie form podstawowych, a następnie uzupełnianie, wprowadzanie szczegółów określających bliżej przedstawione formy, różnicowanie płaszczyzn, struktury materii zbudowaną z kropek, drobnych kreseczek linii zamkniętych w kółeczka, w owale itp.
 3. Rysowaliśmy na barwnym – gotowym podłożu.

Dnia 2 czerwca zwiedzaliśmy Muzeum w Nieborowie i wystawę Majoliki Nieborowskiej oraz uczestniczyliśmy w warsztatach oferowanych przez muzeum:

1.      Ciepło-zimno. Warsztaty z malowania kafli. W trakcie zajęć dowiedzieliśmy się:       w jaki sposób ogrzewano XVIII-wieczny pałac? Skąd brano opał na zimę? Czym zajmowała się służba? Jak robiono kafle piecowe? Kto je malował? Poznaliśmy tajne zakamarki służby pałacowej, miejsca nieznane i tajemnicze. 

2.      Higiena wieków minionych.  Na warsztatach poznaliśmy tajniki powstawania mydła w minionych epokach, wykonaliśmy także mydło według własnego projektu.

Z zainteresowanie obejrzeliśmy Muzeum Motoryzacji w Nieborowie. Ogromną frajdę sprawiła mam przejażdżka samochodem marki Warszawa.

 

              Dnia 3.06.2015 r. zakończyliśmy realizację projektu z zajęć artystycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Rozwój edukacji kluczem do sukcesu”.   Projekt realizowali uczniowie klasy IV i VI (dwie grupy po 6 osób) w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie, ukończyli go. Założone cele zostały osiągnięte. W trakcie zajęć uczniowie poznali różne techniki pracy artystycznej i kształcili wyobraźni poprzez ekspansję twórczą. W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli dwóch wycieczkach:

 • Zajęcia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w trakcie których mieli okazję oglądać pracują studenci ASP. Samodzielnie wykonywali linoryty i luksografię. Poznali techniki wywoływania zdjęć w pracowni fotograficznej.
 • Zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie oddział w Nieborowie i wystawy Majoliki Nieborowskiej. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach oferowanych przez muzeum: malowania kafli i poznawania tajnik powstawania mydła w minionych epokach, wykonywania także mydła według własnego projektu.              

Uczniowie brali udział w wielu konkursach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, powiatowym, okręgowym i ogólnopolskim. We wszystkich tych konkursach zdobywali nagrody lub wyróżnienia. Systematyczne były organizowane wystawki prac plastycznych uczniów, na których prezentowano różnorodne techniki plastyczne. Opisywane były również sposoby wykonywania niektórych prac oraz działania, jakie będą podejmować uczestnicy zajęć na kolejnych zajęciach. Wystawki okazjonalne były prezentowane          w czasie imprez środowiskowych w szkole: Dzień Seniora, Dzień Matki, Międzygminny Konkurs Plastyczny. Na podstawie analizy wyników można stwierdzić, że znaczna część uczniów zna artystów reprezentujących wybrane dziedziny sztuki oraz rodzaje dzieł sztuki przez nich tworzonych, potrafi klasyfikować barwy ze względu na ich temperaturę. Większość uczniów rozpoznaje wybrane dawne dzieła architektury i rzeźby należące do polskiego dziedzictwa  kultury. Znaczna część uczniów potrafi klasyfikować barwy ze względu na ich temperaturę oraz zna barwy podstawowe. Zna pojęcia plastyczne związane z kompozycją, perspektywą, technikami plastycznymi, rodzajami malarstwa. Większość uczniów potrafi przyporządkować sztandarowe dzieła sztuki do ich twórców.